Egittologia Pisa

Bresciani E., Betrò M. (a cura di), “Egypt in India. Egyptian antiquities in Indian Museums”, Pisa 2004

Collana “Progetti. Documenti per l’archeologia egiziana” diretta da Edda Bresciani.

Bresciani E., Betrò M. (eds), Egypt in India. Egyptian antiquities in Indian Museums, Pisa 2004.

edizioni Plus – Università di Pisa

www.pisauniversitypress.it